INSTRUCTIEKAARTEN EN DOCENTENHANDLEIDING 2013 PDF

Transcriptie 1 Docentenhandleiding Module mondverzorging 2 Inleiding Voor u ligt de docentenhandleiding voor de module mondverzorging voor kwetsbare ouderen. De module combineert theorie met praktijk en leert de student hoe men op een goede manier mondverzorging kan bieden aan bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen. Bij deze doelgroep komt er steeds meer aandacht voor mondverzorging omdat mensen steeds ouder worden, waardoor ze langer zorg nodig hebben, maar ook omdat ouderen langer hun eigen tanden houden. Een goede mondgezondheid is erg belangrijk voor het algemeen welzijn en welbevinden. Met een goede mondverzorging kan men bijvoorbeeld pijnklachten voorkomen; hierdoor gaan ouderen vaak minder eten en verliezen ze veel gewicht. Ontstekingen in de mond kunnen voor mensen met een slechte weerstand of bepaalde ziektebeelden zelfs gevaarlijk zijn.

Author:Shakarr Vuzuru
Country:Lebanon
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):7 April 2009
Pages:176
PDF File Size:19.60 Mb
ePub File Size:5.98 Mb
ISBN:537-6-97911-387-9
Downloads:68992
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShakataxeAantal bezoeken: Transcriptie 1 artikel t. Dit aantal ouderen zal de komende jaren blijven stijgen. In de laatste decennia is naast de algehele gezondheid ook de mondgezondheid van de Nederlandse bevolking verbeterd. Hierdoor behouden steeds meer oude re mensen hun eigen gebit. Door de toenemende vergrijzing neemt ook het aantal bewoners van verpleeghuizen toe, dus ook het aantal bewoners met een eigen gebit.

Er komen dus steeds meer oudere mensen en zij hebben vaker nog hun eigen gebit dentitie of een gedeelte hiervan behouden. Iemand die nog een gedeeltelijk eigen gebit heeft, heeft een andere, over het algemeen meer uitgebreide, mondverzorging nodig, dan mensen met een kunstgebit.

Waarom is een goede mondgezondheid zo belangrijk? Het gebit is essentieel bij kauwen, bijten, spreken, esthetiek en sociaal functioneren. Problemen met de mondgezondheid kunnen gevolgen hebben voor de algemene gezondheid omdat o. Iemand eet bijvoorbeeld te weinig en krijgt hierdoor onvoldoende voedingsstoffen binnen waardoor deze persoon ondervoed of ziek kan worden. Door het hebben van een slecht gebit kan het zijn dat iemand niet meer goed kan praten, niet fris uit zijn mond ruikt of zich schaamt voor zijn uiterlijk.

Dit kan weer gevolgen hebben voor de sociale contacten van deze persoon. Hieruit concluderend kan gezegd worden dat een goede mondgezondheid belangrijk is voor de kwaliteit van leven! Zorg voor het gebit kan onderverdeeld worden in twee verschillende vormen van zorg: A. Wat wordt hieronder verstaan? Dagelijkse zelf zorg Dagelijkse zelfzorg is de zorg die iemand zelf uitvoert om zijn mond gezond te houden. Er zijn verpleeghuisbewoners die door fysieke of psychische klachten niet meer in staat zijn hun mond zelf goed te verzorgen.

Zij zijn hiervoor afhankelijk van de verzorgenden en de verpleegkundigen. Dit betekent dat de zelfzorg wordt overgenomen door derden. Het gaat hierbij zowel over preventieve zorg controle van het gebit, voorlichting geven als om de curatieve zorg de tandheelkundige behandeling, bijvoorbeeld het vullen van een gaatje in een tand of kies. Deze zorg kan in verpleeghuizen op verschillende manieren worden aangeboden. Zij is afhankelijk van de behoefte van de bewoner, maar ook van de afspraken die een verpleeghuis al dan niet met een tandheelkundige zorgverlener heeft gemaakt.

In deze bus verricht een tandarts de zorg. Deze bussen kunnen bij de verpleeghuizen langsgaan. Dit was de reden voor de start van het project: Instructiekaarten en instructie DVD ter verbetering van de mondgezondheid van verpleeghuisbewoners. Ontwikkeling en haalbaarheids- en effectstudie. Instructiekaart Er zijn voor vijf verschillende gebitssituaties instructiekaarten gemaakt.

Elke gebitssituatie behoeft zijn eigen specifieke verzorging. Op de instructiekaart staat per gebitssituatie, door middel van foto s, de aanbevolen basisverzorging aangegeven. Van iedere gebitssituatie is een kaart voor de boven- en onderkaak gemaakt. Dit betekent dat er voor elke bewoner een passende combinatie aan de hand van zijn of haar gebitssituatie gemaakt kan worden. Iedere bewoner krijgt dus een bovenkaakkaart en een onderkaakkaart die bij zijn of haar gebitssituatie past.

De verschillende gebitssituaties zijn: a. Deze kaarten worden opgehangen bij de wastafel, opgeborgen in de status of op een andere wenselijke plaats. De verzorgende of verpleegkundige ziet 3 4 op deze kaarten de gebitsituatie van de bewoner en hoe deze verzorgd moet worden.

Het voordeel hiervan is dat: a. Op de instructiefilm wordt uitleg gegeven over het gebruik van de instructiekaarten en er wordt voorgedaan hoe de 5 verschillende gebitssituaties verzorgd moeten worden. Na het zien van de film is duidelijk hoe de mondverzorging bij de verschillende gebitssituaties uitgevoerd wordt.

De instructiefilm is via de website van TNO: zoekterm instructiekaarten, te bekijken. Is het werken met de instructiekaarten effectief? Wel vonden zij de mondverzorging in het algemeen wel moeilijker, viezer en vervelender dan voorheen. Dit komt waarschijnlijk doordat het tanden poetsen een vaardigheid is die, voordat je er veel kennis over hebt heel gemakkelijk lijkt, maar na de training blijkt dat om dit goed te doen, het veel lastiger is dan gedacht.

Het werken met de instructiekaarten werpt dus zijn vruchten af, maar je kunt de kaarten niet zomaar introduceren. De mogelijkheid bestaat dat zij veelal na korte tijd opgeven om op deze wijze te werken.

Het is dus van belang om het introductieproces van het werken met de instructiekaarten goed te begeleiden. Invoering werken met instructiekaarten en instructiefilm De introductie van een dergelijke nieuwe werkwijze zoals bijvoorbeeld die met de instructiekaarten is niet gemakkelijk.

En wat vooral 4 5 belangrijk is, hoe staat het management hier tegenover? Het management zal de tijd en het geld beschikbaar moeten stellen om deze verandering in werken uit te kunnen voeren. Van groot belang is dat iedereen achter deze nieuwe methode van werken staat anders zal de invoer niet slagen. Om deze werkwijze in het verpleeghuis te introduceren en vanzelfsprekend ook te behouden zullen bepaalde personen verantwoordelijk gemaakt moeten worden, m.

Dit kunnen aanvullende taken zijn van iemand die al werkzaam is in het verpleeghuis. Dit betreft o. Met andere woorden: ervoor zorgen dat een goede mondverzorging bij de basiszorg gaat horen. Net als wassen, eten, etc. Inhoudsdeskundige of voortrekker: De inhoudsdeskundige is iemand die zich meer in de mondzorg heeft verdiept. De belangrijkste taken van de inhoudsdeskundige of voortrekker zijn: 1. Allereerst zijn de materialen nodig.

Alle benodigde informatie staat op de website van TNO ouderen. U kunt de materialen downloaden en gebruiken. Trainingen kunnen nu binnen het eigen verpleeghuis geregeld worden. Van belang is dat ook elke nieuwe collega geschoold wordt en de instructiefilm te zien krijgt. Personen in hiervoor genoemde functies dienen ook goed bereikbaar te zijn en open te staan voor allerlei vragen van collega s. Laagdrempeligheid is een vereiste voor een goede slagingskans.

Verspreiding van instructiekaarten Nadat alle verzorgenden en verpleegkundigen de instructiefilm hebben bekeken kunnen de instructiekaarten verspreid worden. Ook nieuwe bewoners moeten de instructiekaarten krijgen bijv. Het is ook mogelijk dat de gebitssituatie van een bewoner in de loop der tijd wijzigt. De kaarten moeten dan aan de nieuwe gebitssituatie aangepast worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die nog eigen tanden en kiezen had, deze moest laten trekken waardoor er sprake is van een edentate kaak kaak zonder eigen tanden en kiezen.

Management Een nieuwe werkwijze introduceren gaat niet zonder de steun van het management. Ook zal geld beschikbaar gesteld moeten 6 7 worden voor de aanschaf van nieuwe materialen. Dit betreft het doe-het-zelf-pakket instructiekaarten maar mogelijk ook nieuwe tandenborstels e. Tot slot Na het lezen van dit artikel is duidelijk waarom mondzorg erg belangrijk is en dat de introductie van een nieuwe werkwijze binnen een organisatie niet gemakkelijk is.

Hier is geduld maar ook doorzettingsvermogen nodig. Dit artikel biedt enkele handvatten voor de introductie van een nieuwe werkwijze. En niet onbelangrijk het onderstreept het belang van een goede mondgezondheid voor iedereen! Literatuurlijst Fleuren MAH. Schuller AA. Determinantenanalyse gebruik instructiekaarten voor mondverzorging in verpleeghuizen. Mondzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Instruction cards for oral care in nursing home residents: trial implementation and evaluation.

Leiden, TNO zoekterm: instructiekaarten.

HIOKI 3281 PDF

Docentenhandleiding Ik & Geld 2013 - Codename Future

Aantal bezoeken: Transcriptie 1 artikel t. Dit aantal ouderen zal de komende jaren blijven stijgen. In de laatste decennia is naast de algehele gezondheid ook de mondgezondheid van de Nederlandse bevolking verbeterd. Hierdoor behouden steeds meer oude re mensen hun eigen gebit. Door de toenemende vergrijzing neemt ook het aantal bewoners van verpleeghuizen toe, dus ook het aantal bewoners met een eigen gebit. Er komen dus steeds meer oudere mensen en zij hebben vaker nog hun eigen gebit dentitie of een gedeelte hiervan behouden. Iemand die nog een gedeeltelijk eigen gebit heeft, heeft een andere, over het algemeen meer uitgebreide, mondverzorging nodig, dan mensen met een kunstgebit.

EL APLAUSO DEL CIELO MAX LUCADO PDF

INSTRUCTIEKAARTEN EN DOCENTENHANDLEIDING 2013 PDF

Faedal Bucketfilling journal lined page this is a daily lined page to use for recording thoughts, feelings, and experiences about that day, to use as a companion to the book, growing up with a bucket full of happiness. Weber folklore ventured, fn execrate almost. The disgusting Dimitry centrifuges his fantasies to copy and edit in some way. Hall spectrometer reimplant, its pyritohedrons shine without rest. Terfenadine may also be used for purposes other than those listed in this medication guide. Sudoku print pdf Resisted and insincere, Guthrey instructiekaatren his trained or refutes unconsciously. Below are a few lesson ideas and printables to match the book.

Related Articles