E BO NO KATA JU JITSU FILETYPE PDF

Bij verschillen met de videouitvoering prevaleert deze beschrijving. Bij mogelijke updates van deze tekst prevaleert de op dat moment via de JBN site beschikbare versie. Algemeen bij verdedigingen: Elke verdediging begint afwisselend vanaf startpositie 1 of startpositie 2. In startpositie 1 heeft Tori de Joseki aan zijn rechterzijde; in startpositie 2 heeft Tori de Joseki aan zijn linkerzijde. De werkafstand is telkens 4 meter. Na de laatste verdediging van elke serie komen Uke en Tori beide terug in de eerste startpositie 1 en maken hun kleding in orde.

Author:Vor Gabei
Country:Guatemala
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):20 April 2015
Pages:448
PDF File Size:8.42 Mb
ePub File Size:9.91 Mb
ISBN:935-6-44294-209-2
Downloads:18605
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShamuroBij verschillen met de videouitvoering prevaleert deze beschrijving. Bij mogelijke updates van deze tekst prevaleert de op dat moment via de JBN site beschikbare versie. Algemeen bij verdedigingen: Elke verdediging begint afwisselend vanaf startpositie 1 of startpositie 2. In startpositie 1 heeft Tori de Joseki aan zijn rechterzijde; in startpositie 2 heeft Tori de Joseki aan zijn linkerzijde.

De werkafstand is telkens 4 meter. Na de laatste verdediging van elke serie komen Uke en Tori beide terug in de eerste startpositie 1 en maken hun kleding in orde. Na elke verdediging neemt Tori, nadat hij afstand van Uke genomen heeft, een parate houding aan. Uke komt overeind in Shizentai en beiden hebben oogcontact.

Uke wendt de blik af en sluit iets bij ten teken dat hij het gevecht niet voortzet en beiden lopen naar de volgende startpositie. Bij de eerste twee series is er sprake van verrassingsaanvallen. De frontale aanvallen worden vanuit de beweging uitgevoerd.

Bij de aanvallen van opzij en van achteren stelt Tori zich eerst op. Nadat deze zich heeft opgesteld benaderd Uke Tori zodanig dat Uke buiten het blikveld van Tori blijft Tori kijkt daarbij recht naar voren. Met uitzondering van de eerste aanval van de vierde serie vinden de aanvallen van de derde en vierde serie plaats vanuit een parate houding van zowel Uke als Tori.

Openingsceremonie: Uke en Tori stellen zich tegenover elkaar op in de beginpositie afstand ongeveer 6 m. Tori heeft de Joseki rechts. Uke draagt de wapens mes en stok in de linkerhand op de heup. Beiden draaien een kwartslag naar de Joseki en groeten staande Ritsu-Rei. Beiden draaien vervolgens een kwartslag terug en groeten elkaar eveneens staande Ritsu-Rei.

Uke draait zich linksom, maakt een pas links - rechts, sluit bij en knielt links - rechts. Hij pakt de wapens een voor een met de rechterhand en legt deze voor zich neer. Het mes Tanto met handgreep naar Joseki, scherpe kant naar Uke, de stok Kaibo erboven. Uke gaat weer staan rechts - links , draait zich om front langs Joseki , maakt een pas links, rechts en sluit bij.

Tori en Uke maken gelijktijdig een openingspas links - rechts handen tegen de bovenbenen en komen in de startpositie 1. Ebo-no-kata Pagina 1 van 14 2 1. Pakkingen 1. Bij voldoende afstand grijpt Uke, rechts naar voren stappend, de rechterpols van Tori met beide handen rechterhand boven. Tori blokkeert de hand van Uke met de linkerhand en pakt met een rotatiebeweging, met de rechterhand, zijn pols.

Tori stapt links naar achteren, trekt Uke aan zijn arm naar voren en naar beneden uit balans en voert een rechtse voorwaartse trap Mae-Geri uit naar de buik van Uke solar-plexus. De rechtervoet wordt na de schop voor geplaatst. Tori plaatst de linkerhand onder de rechter elleboog van Uke en duwt hem met een versnelde pas links naar voren.

De bovenarm van Uke wordt hierbij in de richting van zijn oor gestuwd Irimi , waardoor hij uit balans wordt gedwongen. Tori pakt Uke met de linkerhand om de pols en met de rechterhand om de handrug waarbij hij de duim insluit en dwingt hem, voorwaarts verplaatsend met schuifpassen Tsugi-Ashi , gecombineerd met neerwaartse druk op de elleboog met de oksel Waki-Gatame , op zijn buik.

Op de grond zet Tori, de arm boven de schouderlijn schuivend, de Waki-Gatame verder aan en dwingt Uke tot overgave. Tori komt omhoog, legt de arm van Uke beheerst neer en neemt afstand. Bij voldoende afstand grijpt Uke, rechts naar voren stappend, met de rechterhand de rechter revers van Tori. Tori pakt met de linkerhand over de rechterhand van Uke duim op de handrug. Terwijl Tori links naar achteren stapt slaat hij met de rechtervuist Tetsui-Uchi op de biceps van Uke en dwingt hem daarbij voorover.

Op het moment dat Uke zich wil herstellen brengt Tori de arm van Uke weer omhoog en naar voren pols tegen de elleboogholte ; deze beweging wordt ondersteund door een opwaartse druk onder de gebogen pols van Uke. Uke wordt daarbij omhoog op de tenen en naar voren uit balans gedwongen het linkerbeen schuift hierbij mee naar voren. Tori draait in en voert een schouderworp Seoi-Nage uit.

Ebo-no-kata Pagina 2 van 14 3 1. Bij een juiste afstand voert Uke, rechts naar voren stappend, een wurging van voren uit met twee handen.

Tori vangt de wurging op met een korte pas rechts terug en een dubbel onderarmblok Jodan-Kakewaki- Uke. Tori komt terug met een handpalmstoot Teisho-Tsuki onder de kin van Uke Kiai , waardoor Uke achterwaarts uit balans wordt gedwongen. Tori pakt Uke met de linkerarm om de rechterarm, brengt de rechterarm om zijn nek en werpt hem met groot van buiten O-Soto-Gari.

Tijdens de worp trekt Tori Uke op zodat hij op zijn linkerzij komt, daarbij plaatst hij zijn voet onder tegen de rug van Uke. Tori dwingt Uke met de rechterknie in de rug verder op zijn zij, om te voorkomen dat Uke een tegenaanval kan plaatsen en zet de Kanuki-Gatame aan door de rug te strekken en de buik naar voren te duwen Hara. Uke wordt tot overgave gedwongen. Nadat Tori zich opgesteld heeft, stapt Uke naar links en benadert Uke schuin van opzij, buiten zijn gezichtsveld.

Als Uke Tori dicht genoeg heeft benaderd grijpt Uke, links instappend, Tori van opzij met twee handen bij de keel. Tori plaatst zijn rechterhand eveneens om de rechterhand van Uke pinkzijde en duwt hem naar beneden naar de grond met een buitenwaartse polsdraai Kote Gaeshi.

Tori plaatst de rechterhand achter de gebogen elleboog van Uke, verplaatst zich boven het hoofd van Uke langs, naar de andere zijde en dwingt hem, door druk achter de gebogen elleboog, eventueel ondersteund met de rechterknie, op zijn buik.

Tori plaatst zijn linkerknie op het schouderblad van Uke controle en dwingt hem met een polsdraaibuigklem Kote-Mawashi tot overgave.

De arm van Uke wordt hierbij gestrekt boven de rechterschouder gebracht en gecontroleerd met de rechterhand aan de elleboog. Ebo-no-kata Pagina 3 van 14 4 1. Nadat Tori zich opgesteld heeft stapt Uke naar rechts en benadert Uke schuin van opzij, buiten zijn gezichtsveld. Bij een juiste afstand pakt Uke met de rechterhand Tori bij de linkerschouder, stapt rechts in en duwt daarbij Tori voor zich uit.

Hij vervolgt het duwen met een schuifpas links - rechts. Tori stapt rechts schuin naar voren om het evenwicht te bewaren herstelpas, met de beweging mee , maakt een kruispas links voor langs en stopt de beweging van Uke met een grote pas rechts. Hij houdt hierbij ruimte met de linkerarm. Tori stapt links in en voert een stoot Gyaku Tsuki uit naar de zwevende ribben van Uke Kiai de linkerarm wordt daarbij teruggetrokken op de heup ; hij brengt gelijktijdig zijn hoofd onder de arm van Uke door en bevrijdt zich van Uke met de nek, door het hoofd omhoog te brengen.

Het hoofd van Uke wordt daardoor achterover gebracht. Het voorhoofd wordt hierbij op de eigen rechter handrug gehouden om het gezicht te beschermen. Tori duwt Uke terug en neemt afstand. Uke draait zich daarbij bij Tori vandaan met een rechtse draaipas en komt hierdoor met het gezicht naar Tori te staan. Ebo-no-kata Pagina 4 van 14 5 2. Omvattingen 2. Tori stapt rechts naar achteren en draait daarbij het lichaam weg Tai-Sabaki. In deze beweging pakt hij met de linkerhand het achterhoofd van Uke en duwt deze naar beneden.

Op het moment dat Uke zich wil herstellen pakt Tori hem onder de kin en tilt het hoofd omhoog; hij maakt een draaipas rechts - links naar achteren en brengt Uke naar de grond met een haarkindraai Ata-ma-Ago-Gaeshi. Tijdens de val pakt hij de rechterarm van Uke. Tori zwaait zijn rechterbeen krachtig op en rond de verdediging af met een rechtse hieltrap Ka-gato-Geri naar het borstbeen van Uke Kiai.

Tori houdt bij de trap controle over de rechterarm van Uke. Tori stapt, in reactie op de poging van Uke, links kort terug en vangt zijn armen op met de onderarmen Gedan-Kakewaki-Uke.

Hij stapt hierbij rechts - links in en werpt Uke met een heupworp O-Goshi. Ebo-no-kata Pagina 5 van 14 6 2. Nadat Tori zich opgesteld heeft, stapt Uke naar rechts en benadert Uke schuin van opzij, buiten zijn gezichtsveld. Uke pakt met de linkerhand het hoofd van Tori, duwt het hoofd naar beneden, grijpt met de rechterarm om het hoofd van Uke en duwt zijn hoofd naar beneden met een hoofdaanval van opzij.

Tori pakt Uke met de linkerarm om de heup en pakt gelijktijdig zijn rechterpols. Tori duwt omhoog en plaatst hierbij de linkervoet naar voren. Uke duwt Tori vervolgens weer naar beneden. Tori geeft mee met deze beweging, zwaait zijn rechterbeen met een draai van het lichaam tussen de benen van Uke en voert een zijwaartse wielworp Yoko-Guruma uit. Tori komt omhoog op de linkerknie, hij blijft Uke controleren door spanning te houden op zijn gebogen arm zodat Uke niet terug kan rollen.

Tori gaat staan en neemt afstand. Uke pakt Tori met de rechterhand achter het hoofd van Tori en trekt hem voorover. Uke brengt de linkerarm om het hoofd van Tori en voert een hoofdaanval van voren uit, met de linkerarm. Tori maakt een pas links naar achteren, draait daarbij het lichaam weg om een eventuele kniestoot te ontwijken en voert daarbij een rechtse opstoot Kia uit naar de ribben van Uke Ura-Tsuki.

Tori brengt de linkerarm om het hoofd van Uke langs de kaakrand , pakt zijn eigen pols vast en voert, terwijl hij links naar voren stapt, door het strekken van de rug Hara een nekklem Kubi-Kansetsu uit. Uke wordt hiermee uitgeschakeld.

Tori plaatst de rechterhand op het lichaam van Uke, maakt een draaipas rechts - links naar achteren en duwt hem van zich af naar de grond. Tori neemt afstand. Ebo-no-kata Pagina 6 van 14 7 2. Nadat Tori zich opgesteld heeft loopt Uke naar Tori. Bij een juiste afstand pakt Uke, rechts naar voren stappend, Tori met de linkerhand aan de schouder en pakt hem met de rechterarm om de hals.

Uke trekt Tori, links naar achteren stappend met schuifpassen Tsugi-Ashi achterover uit balans. Tori pakt met beide handen de rechteronderarm van Uke en trekt de arm naar beneden. Vervolgens duwt hij Uke, met korte pasjes achterwaarts verplaatsend, met de schouders naar achteren. Op het moment dat Uke zijn balans dreigt kwijt te raken en zich wil herstellen door zijn linkerbeen naar achteren te plaatsen, brengt Tori zijn linkerbeen naar voren en laat zich naar links draaiend achterover vallen.

102G RESISTOR PDF

Jiu-Jitsu traditionell e.V.

JiuJitsu Oorsprong Jiujitsu, JuJutsu, ju-jitsu of jioe-jitsoe kan vertaald worden als "zachte kunst" het is een zelfverdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een aanvaller kan controleren of uitschakelen. De beoefenaar ervan heet een jiujitsuka. Jiujitsu is als budokunst geschikt voor jong en oud. Het internationaal geldende Hepburn systeem vertaalt de kanji overigens met "jujutsu".

ANDROID SHAREDPREFERENCES TUTORIAL PDF

Ebo no kata

.

BRITANNICUS RACINE TEXTE INTGRAL PDF

EBO-NO-KATA. Ebo-no-kata Pagina 1 van 14

.

FLORA MEDICINAL DE COLOMBIA HERNANDO GARCIA BARRIGA PDF

KATA HONTAI YOSHIN RYU: GIAKU NO KATA

.

Related Articles